Minispolčo

Minispolčo – setkání pro dívky ZŠ

Setkání na faře, ve farním sále, pro dívky, slečny od 4. třídy.

1x v měsíci  i pro mladší  – tedy od 2. třídy – na plakátku vyznačené trojlístkem.

V pátek 16.30 až 18.00. Poprvé se sejdeme 16.10.

Vede starší mládež – slečny.

Termíny a témata viz plakátek: