Adorace za mír na Ukrajině

Dnes 2. 3. 2022 po mši svaté se bude konat půlhodinová adorace za mír na Ukrajině. I když na to zapomínáme, modlitba a půst jsou těmi nejsilnějšími zbraněmi, které v boji se zlem máme.

Pokud by chtěl někdo přispět obětem války finančně, může tak učinit několika způsoby: