Mšecké Žehrovice

Kostel sv. Martina

Drobný a jednoduchý jednolodní obdélný kostel sv. Martina (v některých pramenech uváděného jako kaple) byl v jižní části návsi postaven na náklady místních obyvatel a obce roku 1774. Za II. světové války kostel přišel o zvon, který doposud nebyl nahrazen. Kostel dnes patří obci. Kostel má odsazený obdélný presbytář, zakončený segmentem a čtvercovou sakristii. Nad průčelím je volutový štít, vstupní portál je obdélný. Všechny prostory kostela jsou plochostropé. V interiéru rokokový oltář z druhé poloviny 18. století a pozdně barokní kazatelna.

autor: Milan Caha (zdroj: POCHE, E.: Umělecké památky Čech 2. K – O. Academia, Praha 1978)