Schola

Vedení Farní scholy bylo v létě 2020 svěřeno Verče Adltové. Zkoušky bývají zpravidla v neděli před mší svatou – na faře – nejčastěji od 9.00. Nyní ve schole převážně zpívají děvčata ve věku 7 až 15 let.

Varhaní doprovod: Anička Kodymová, Jaroslav Kudlička.

Schola ráda přivítá další zpěváky, zpěvačky i hudební doprovod.

Historie scholy

O vznik Scholy Nové Strašecí se zasloužil P. Vít Uher, který dal impulz k jejímu založení. Poprvé zpívala adventní roráty v prosinci 2003 pod vedením Kamily Barochové. U varhan v té době seděl p. František Zázvorka z Rynholce. 

Členové scholy měli široké věkové zastoupení od holčiček z první třídy po seniorky, také se ve schole prostřídalo pár mužských hlasů. Schola zpívala repertoár Kancionálu, Mešních zpěvů, Novostrašeckého zeleného kancionálu, dále žalmy, chorál a figurální mše s doprovodem nástrojů i mše svaté v latině. Zkoušeli v neděli od 8.30 hodin na faře a před koncerty a velkými slavnostmi i ve všední dny.

Ve vedení scholy se již prostřídaly: Kamila Barochová, která i doprovázela scholu na varhany a Julie Adltová ml., ta doprovázela adorace mládeže na elektronické varhany.

Aktuality