Milý

Kaple sv. Michaela Archanděla

Pochází z roku 1736 a je umístěna na návsi.

Barokní, obdélníková, s obdélníkovým presbytářem a čtvercovou sakristií po jižní straně. Na průčelí římsové pilastry, obdélníkový portál, okno a štít. Vnitřek plochostropý. Barokní zařízení zničeno.

Zpracováno podle Umělecké památky Čech 2., Emanuel Poche a kol., Academia 1977