Mšec

Kostel sv. Kateřiny Alexandrijské

Dnešní kostel sv. Kateřiny Alexandrijské ve Mšeci je pozdně barokní stavba z r. 1780, která nahradila starý kostel gotického původu. Jeho stavbu vedl stavitel J. Pucholt, projekt vypracoval architekt V. Vyčichl. V r. 1823 musela být nově postavena věž, kterou poškodil požár. Jednolodní kostel má rozšířenou střední část, polokruhové kněžiště a při jižní straně čtvercovou sakristii. Trojúhelný štít na západním průčelí nese znak Schwarzenbergů, tehdejších majitelů panství. Hlavní oltář z r. 1782 je vybaven barokním obrazem sv. Kateřiny v rokokovém rámu. Obraz je dílem malíře D. Grana de la Torre z poloviny 18. století. Z r. 1782 pochází rovněž kazatelna, zatímco oltáře sv. Kříže a Panny Marie jsou až z 19. století. Skříň varhan byla zhotovena v r. 1760, stroj však pochází až z r. 1889.

autor: Jiří Špaček (zdroj: Umělecké památky Čech 2 K-O, Academia 1978 a webové stránky městyse Mšec a Arcibiskupství pražského)