Lány

Kostel Nejsvětějšího Jména Ježíšova

Při přestavbě zámku v 2. polovině 17 století k němu byla přistavěna rokoková zámecká kaple, propojená v prvním patře krytou chodbou (prampouchem) s východním křídlem zámecké budovy. Budovu kaple projektoval architekt František Ignác Prée.

Hlavní oltář má sloupy a baldachýn, sochařskou výzdobu od J. Jelínka (P. Maria, sv. Josef, klečící andělé, Bůh Otec v oblacích a paprscích), Srdce Ježíšovo v plamenech s trnovou korunou od R. Prachnera, s řezbázskými doplňky od I. F. Platzera.

Dva boční oltáře (od R. Prachnera): levý – sv. Rodiny a obrazem od F. Barbieriho a sochami sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého, pravý – obraz sv. Norberta a sochy sv. Jakuba a svatého řeholníka.

Na severní straně kostela stojí proti sobě pozdně barokní sochy sv. Ludmily a sv. Václava od neznámého autora.

Zdroj: Umělecké památky Čech 2., Emanuel Poche a kol., Academia 1977