Katecheze Dobrého Pastýře – náboženství pro předškolní děti

Program náboženské výchovy určený pro děti od 3 do 6 let založený na rozvoji dítěte, které poznává Boha, jenž je opravdová Láska. Uvedení dětí do křesťanské víry na základě využití pedagogického přístupu Marie Montessori. Důležitým mottem tohoto přístupu je: „Pomoz mi, abych se přiblížil k Bohu sám.“

Scházíme se každý čtvrtek od 16 hodin ve farním sále v Novém Strašecí.

Kontaktní osoba

Katka Neustupová

tel.: 777 207 091

email: k.neustupova@gmail.com