Charita

Farní charita v Novém Strašecí byla jako samostatná organizace založena v červenci 2016 s posláním pomáhat lidem v nouzi. Naším cílem je pokusit se zaplnit „prázdná místa“ sociální sítě státu, která není s to pomoci lidem, kteří se sice ocitli přechodně nebo trvale v existenční nouzi, ale zároveň se z různých důvodů neucházejí o sociální dávky. Jistě každý z nás zná ve svém okolí člověka, který potřebuje pomoc, ale stydí se si o ní druhým říci. Budeme rádi, když takovým lidem o nás řeknete, nebo nám přímo na uvedený e-mail napište, o kom si myslíte, že by naši pomoc potřeboval.   

Budeme také vděční za jakýkoliv příspěvek na naši činnost, který můžete zaslat na transparentní účet vedený u Moneta Money Bank, a.s.: 227 846 705/0600.

Aktuality