Farní modlitební společenství

Podle svaté Terezie z Avily je modlitba rozhovorem a přebýváním s osobou o níž víme, že nás miluje. Jako křesťané jsme povoláni do tohoto vztahu vstupovat a přivádět do něj i naše nejbližší. Proto je tak důležitá společná modlitba v rodině či farním společenství.

Nicméně k Bohu Otci vede jen jedna cesta, skrze Syna – věčné boží Slovo. A toto Slovo se nám dává poznat mimo jiné skrze Písmo svaté.

Proto se pravidelně scházíme ke společné modlitbě nad Písmem a skrze tuto společnou modlitbu se snažíme přiblížit našemu Bohu – abychom mu mohli odevzdávat naše starosti, sdílet s ním naše radosti a vyprosili si Ducha svatého pro službu v našich rodinách i naší farnosti.

Setkání sestávají ze společné modlitby žalmů, rozjímavého čtení Písma (lectio divina) a společné modlitby chval, díků a proseb.

Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

Setkáváme se každé druhé pondělí na faře od 18:30 do cca 20:00.

Pozor změna: od května 2023 setkání probíhají v úterý (čas zůstává)

kontaktní osoba:

Jan Rusňák

email: rusn@email.cz

telefon: 606 223219

Termíny v roce 2023: viz Ohlášky

Aktuality