Farní modlitební společenství

Podle svaté Terezie z Avily je modlitba rozhovorem a přebýváním s osobou o níž víme, že nás miluje. Jako křesťané jsme povoláni do tohoto vztahu vstupovat a přivádět do něj i naše nejbližší. Proto je tak důležitá společná modlitba v rodině či farním společenství.

Nicméně k Bohu Otci vede jen jedna cesta, skrze Syna – věčné boží Slovo. A toto Slovo se nám dává poznat mimo jiné skrze Písmo svaté.

Proto se pravidelně scházíme ke společné modlitbě nad Písmem a skrze tuto společnou modlitbu se snažíme přiblížit našemu Bohu – abychom mu mohli odevzdávat naše starosti, sdílet s ním naše radosti a vyprosili si Ducha svatého pro službu v našich rodinách i naší farnosti.

Setkání sestávají ze společné modlitby žalmů, rozjímavého čtení Písma (lectio divina) a společné modlitby chval, díků a proseb.

Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

Setkáváme se každé druhé pondělí na faře od 18:30 do cca 20:00.

kontaktní osoba:

Jan Rusňák

email: [email protected]

telefon: 606 223219

Termíny v roce 2022:

3. 1., 17. 1., 31. 1.,

14. 2., 28. 2.,

14. 3., 28. 3.,

11. 4., 25. 4.,

9. 5., 23. 5.,

6. 6., 20. 6.,

4. 7., 18. 7.,

1. 8., 15. 8., 29. 8.,

12. 9., 26. 9.,

10. 10., 24. 10.,

7. 11., 21. 11.,

5. 12., 19. 12.

Aktuality