Ruda

Kaple Andělů strážných

Hodnotná barokní kaple z roku 1749 obdélného půdorysu, s odsazenou apsidou. Nad vstupním průčelím členěný štít. Sedlová střecha se zvoničkou nad závěrem.