Srbeč

Kostel sv. Jakuba Staršího

Kostel sv. Jakuba Staršího stál v Srbči již r. 1350. O vzniku této gotické stavby se nedochovaly žádné zprávy, některé prameny však uvádějí, že je dokonce románského původu. Patrně v 16. století byl kostel doplněn o věž z řádkového zdiva a od 17. století až do závěru 19. století byl průběžně upravován a rozšiřován. Dnešní podobu získal až při přestavbě v letech 1877-1880, kdy se změnil na novogotické trojlodí a byl vybaven zařízením ve stejném slohu. Obraz sv. Jakuba na hlavním oltáři je dílem F. Sequense z r. 1891. Varhany vyrobené r. 1860 byly instalovány v rámci přestavby r. 1878. Stavba kostela je provedena z pískovce kromě presbytáře, který je vybudován z opuky.

autor: Jiří Špaček (s využitím webových stránek obce Srbeč a římskokatolické farnosti Nové Strašecí)

Kostel Nejsvětější Trojice

Původní kostel byl ze 16. století, byl však přestavěný na barokní v době okolo roku 1700. V roce 1896 proběhla rekonstrukce.

Hlavní oltář je novodobý s barokním obrazem Nejsvětější Trojice a rokokovými obrazy sv. Víta a sv. Vojtěcha v řezaných rokajových rámech.

zdroj: Umělecké památky Čech 3., Emanuel Poche a kol., Academia 1977