Hředle

Kostel Všech svatých

Kostel Všech svatých stojí uprostřed návsi obce Hředle. Není přesně známo, kdy byl kostel v obci založen, prvně je zmiňován roku 1315 jako farní. Znovu se kostel zmiňuje až v 17. století, kdy se zde střídali faráři z okolních vesnic. Kostel původně obklopoval hřbitov. V letech 1697 – 1705 byl kostel opraven. Původní kostel byl dřevěný a vedle něho stála dřevěná zvonice. Kostel někdy později zanikl, zřejmě vyhořel.
V letech 1758 – 1773 byl postaven nový barokní kostel, patrně podle návrhu českého barokního stavitele jménem František Ignác Prée. Roku 1882 byl kostel opět povýšen na farní. Roku 1994 byl kostel opraven (kompletní oprava střech a fasády kostela).

Zařízení kostela je převážně barokní, pocházející z doby vzniku stavby. Hlavní oltář je rokokový, bohatě vyřezávaný, rámový, s obrazem Všech svatých od Františka Dallingera z roku 1768. Boční protějškové tabulové sochař. oltáře sv. Anny a sv. Barbory sem byly přeneseny r. 1888 z kostela v Křivoklátě. Kazatelna je zdobena barokními ornamentálními lištami, na stříšce má hlavičky andělů a socha archanděla Michaela.

autor: Jaroslav Valečka, E.H. (podle http://www.hredle.cz, , Umělecké památky Čech 1., Emanuel Poche a kol., Academia 1977)