Řevničov

Kostel sv. Petra a Pavla

Kostel je prvně připomínán k r. 1352. Postaven byl však pravděpodobně dříve, neboť zakládající listina obce Řevničov (do r. 1923 Řenčov) byla vydána králem Janem Lucemburským v bavorském Münnerstadtu již 4. 11. 1325. Původně gotická stavba byla později barokně přestavěna, přesto si zachovala gotický vzhled.

Jednolodní kostel s obdélným, polygonálně ukončeným presbytářem se vyznačuje mohutnou věží v západním průčelí. Věž je třípatrová, nejvyšší patro je barokní nástavbou. Vnitřní zařízení je barokní,  tvoří jej hlavní oltář s obrazem sv. Petra a Pavla a boční oltáře Panny Marie a sv. Václava. Zachována je i kazatelna a kamenná křtitelnice. Na kůru jsou zachované varhany nejasného stáří.

autor: Jaroslav Valečka (zdroje: E. Poche red.: Umělecké památky Čech 3, P/Š, Academie, Praha 1980; www.varhany.net, 29.1. 2012)