Třtice

Kostel sv. Mikuláše

Uprostřed obce Třtice stojí na mírném návrší kostel svatého Mikuláše. První zmínky o kostelu pocházejí podle obecní kroniky od Bohuslava Balbína, který dosvědčuje, že vlastního plebána měl již ve 13. století. Fara byla za husitských válek opuštěna a původně gotická stavba byla vypálena. Podle dokladů pražského arcibiskupství byl vypálený kostel znovu postaven ve druhé čtvrtině 18. století. Stavba byla vybudována v barokní podobě podle plánů architekta Františka Ignáce Prée (1702-1755). Další přestavba do současné podoby byla provedena roku 1840. Z 19. století pak pochází i většina novogotického vnitřního zařízení.

Hlavní oltář od L. J. Bernarda z roku 1871 představuje svatého Mikuláše a byl restaurován r. 1996. Dva postranní oltáře vytvořil v roce 1872 malíř E. Lauffer a představují sv. Terezii a Alžbětu. Varhany se šlapacím měchem byly v kostele instalovány v r. 1914 a jsou částečně provozuschopné.

autor: Jiří Špaček (s využitím webových stránek obce a římskokatolické farnosti Nové Strašecí)