Život farnosti

Aktuality

Rozhovor s katechetkou Klárou Baslíkovou

Předávat živou víru v Boha je dle mého názoru prvořadým úkolem křesťanských rodičů. V tomto náročném podniku by jim měl pomoci i farní katecheta či katechetka. Leckdy se však stane, že rodiče i katecheta svorně spolupracují spíše na traumatizaci svěřených dětí, než na jejich duchovním růstu. A jaká je situace v naší farnosti? Jsou naše děti v dobrých rukou, či jsou vydány napospas zákoníkovi, který jim předkládá Boží Slovo jako telefonní seznam a nutí je učit se nazpaměť celý Leviticus? Abych zjistil skutečný stav věcí, rozhodl jsem se požádat o rozhovor naší katechetku Kláru Baslíkovou…

1. 11. 2020 Doba čtení: 26 minut

Rozhovor s otcem Martinem

Od 1. července má strašecká farnost nového faráře, otce Martina Janatu. Naše farnost není jednoduchá a náš biskup to jistě ví. Posílá sem svého nejlepšího člověka, či problémistu, kterého potřebuje odklidit? Asketa nebo pijan? Orant nebo laborant? Kdo je Martin Janata? Odpovědi na tyto palčivé otázky pro svůj duchovní růst jistě znát nepotřebujete, ale pokud je vaše zvědavost silnější než vy, pohodlně se usaďte a pusťte se do čtení tohoto exkluzivního rozhovoru…

5. 9. 2020 Doba čtení: 24 minut