Bohoslužby

Nejbližší bohoslužby

NE, 24. 10.

|

8:00

Mšec

mše svatá

30. neděle v mezidobí

za pokoj v duši pro bratra


NE, 24. 10.

|

9:30

NS - kostel

mše svatá

30. neděle v mezidobí

za Boží požehnání pro mládež a ty, kteří se jim věnují


NE, 24. 10.

|

15:00

Lány

mše svatá

30. neděle v mezidobí


PO, 25. 10.

|

7:00

NS - kaple

mše svatá


ST, 27. 10.

|

9:00

NS - kostel

mše svatá

za živé a zemřelé z rodiny Ševčíkovy a Grillovy


ČT, 28. 10.

|

18:00

NS - kostel

mše svatá

sv. Šimona a Judy (svátek)

za dar věčného života pro Josefa Měcháčka


PÁ, 29. 10.

|

18:00

NS - kostel

mše svatá


SO, 30. 10.

|

9:00

NS - kostel

mše svatá


Pravidelný pořad bohoslužeb

V zimním období (od začátku adventu do Velikonoc) jsou všechny mše vyjma neděle ve farní kapli sv. Norberta.

Neděle

8:00 Mšec, mše svatá

9:30 Nové Strašecí, farní mše svatá

15.00 Lány

Pondělí

7:00 Nové Strašecí – kaple, mše svatá

Středa

9:00 Nové Strašecí, mše svatá

Čtvrtek

18:00 Nové Strašecí, mše svatá

Pátek

14:00 Domov Seniorů Pohoda – 3. pátek v měsíci

18:00 Nové Strašecí, mše svatá

Sobota

9:00 Nové Strašecí, mše svatá

17:00 Srbeč – 2. sobota v měsíci, mše svatá

17:00 Ruda – 3. sobota v měsíci, mše svatá

17:00 Řevničov – 4. sobota v měsíci, mše svatáPříležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před mší svatou (kromě neděle).