Pěší pouť z Chyše do Prahy

V neděli 16. května v kostele Jména Panny Marie v Chyši při mši sloužené v latině obětované za pana kardinála Berana pan farář posvětí svíci vyrobenou k uctění jeho památky. Svíce bude pomyslným štafetovým kolíkem. V souladu se současnou těžce předvídatelnou epidemiologickou situací se tato pouť bude konat formou štafety. I když v principu se jedná o pěší pouť, nechceme vyčleňovat poutníky, kteří třeba ze zdravotních či jiných důvodů nemohou jít pěšky, a tak využijí kolo nebo veřejnou dopravu. Důležitější nežli pěší putování je víra v srdci, že tímto tichým činem může připomenout velkého člověka, který pro nás a za nás mnoho vytrpěl. Při putování Prahou je zohledněna trasa, kterou prošly ostatky kardinála Berana při převozu z Vatikánu do Prahy v roce 2018. Poslední úsek poutě bude symbolicky zakončen u Arcibiskupského paláce, tolik spjatého s kardinálem Beranem. Zde poutník předá svíci zástupci arcibiskupství, který ji donese do chrámu sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Po příchodu do katedrály budou mít poutníci možnost poklonit se u hrobu Josefa kardinála Berana. S ohledem na aktuálně platná mimořádná opatření bude umožněn hormadný vstup skupině cca 80 lidí. Přednostně budou mít umožněn přístup poutníci, kteří se účastnili poutě a prošli některý z úseků poutě. V katedrále bude zapálena svíce, která byla předávána na trase pouti, a položeny květiny. Tichou modlitbou může každý ve svém srdci vzdát úctu a čest památce Josefa kardinála Berana, skromně, bez okázalostí, v ústraní, tak jak to charakterizuje jeho životní příběh, přesto velmi živý a silný. Společnou modlitbu poveden Mons. Jan Balík, generální vikář.

Bližší informace a přihlášky ke štafetě naleznete na www.kardinalberan.com.