Aktuální hygienická opatření

Vzhledem ke zhoršené zdravotní situaci zavádíme po dohodě s pastorační radou farnosti tato opatření:

Dodržujte, prosím, tato opatření ať už s nimi souhlasíte, či nikoliv, jako projev křesťanské lásky vůči lidem, kteří se cítí být ohroženi.