Fotografie z farního odpoledne

Počasí nám přálo, až to místy bylo na bazén, který bohužel nebyl, za to ale bylo studené pivo a malinovka, nechybělo ani občerstvení nebo opékání buřtů. Pro děti byly připravené soutěže, dokonce i jedna pro dospěláky 🙂. Především, ale chceme poděkovat našim sponzorům, kteří nám poskytli občerstvení – pivo, malinovku, buřty:

Za dárce bude sloužena mše svatá. Moc děkujeme!