Fotografie ze slavnosti Těla a Krve Páně

V neděli – na slavnost Těla a Krve Páně – přijalo šest dětí z naší farnosti
1. svaté přijímání. Po mši svaté se konal tradiční průvod kolem kostela ke
čtyřem oltářům.