Možnosti a podmínky pro získání plnomocných odpustků pro duše v očistci

Apoštolská penitenciárie s osobním pověřením papeže Františka stanovila, že je letos možné získat plnomocné odpustky po celý měsíc listopad.

1. možnost (1.11. – 30.11.)

  1. při návštěvě kostela nebo kaple se pomodlit Otčenáš a vyznání víry
  2. přijmout svátost smíření
  3. přijmout svaté přijímání
  4. pomodlit se modlitbu na úmysl Svatého otce
  5. vyloučení veškeré náklonnosti k jakémukoliv hříchu, a to i všednímu

2. možnost (25.10. – 8.11.)

  1. při návštěvě hřbitova se pomodlit modlitbu za zemřelé
  2. přijmout svátost smíření
  3. přijmout svaté přijímání
  4. pomodlit se modlitbu na úmysl Svatého otce
  5. vyloučení veškeré náklonnosti k jakémukoliv hříchu, a to i všednímu

3. možnost – Senioři, nemocní a všichni, kteří z vážných důvodů nemohou opustit své bydliště kvůli omezením spojenými s pandemií, mohou získat odpustky na dálku.

Stačí, pokud se v modlitbě spojí se společenstvím církve, zřeknou se jakéhokoliv hříchu a s úmyslem splnit, jakmile to bude možné, i další podmínky (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) a před obrazem Pána Ježíše nebo Panny Marie se pomodlí za zesnulé. 
Mohou to být např. ranní chvály nebo nešpory z breviáře za zesnulé, růženec, Korunka k Božímu milosrdenství nebo jiné modlitby za zemřelé, které se věřící obvykle modlí, četba úryvku z Evangelia, který je součástí liturgie za zesnulé, nebo vykonání skutku milosrdenství, obětování Bohu bolestí a útrap vlastního života. 

Další informace k problematice odpustků je možné najít například zde.