Synodální skupina

Každá hierarchie je vystavěná odspodu, ačkoliv na to nejvyšší patra často a ráda zapomínají a nezřídka mají sklon k despotismu. Tomuto riziku nečelíme pouze v církvi, ale i v politice, v zaměstnání či v rodině.

Synoda má za úkol obnovit vazbu mezi nejnižšími a nejvyššími patry církevní hierarchie, tak aby církev mohla být živým a fungujícím organismem, skutečným mystickým Kristovým tělem, které dokáže čelit nástrahám doby. Nakolik se tento úkol podaří, záleží i na nás.

V rámci probíhající synody vznikla i v naší farnosti synodální skupina, která diskutuje o daných tématech. V přípravném dokumentu se o synodě mj. píše: „Cílem synody, a tedy této konzultace, není vyprodukovat dokumenty, nýbrž dát vzklíčit snům, probudit proroctví a vize, přinést nové naděje, rozhojnit důvěru, obvázat rány, navázat vztahy, dát zazářit nadějnému úsvitu, učit se jedni od druhých a vytvořit pozitivní náhled, který bude osvěcovat mysl, zahřívat srdce a rukám navrátí sílu.“ (Přípravný dokument, 32)


Příští setkání: 23.1. 2022

Místo setkání: farní sál

Kontaktní osoba

Katka Neustupová

tel.: 777 207 091

email: k.neustupova@gmail.com