Nové potraviny z Potravinové banky

Farní charita naskladnila další potraviny z Potravinové banky k rozdělení potřebným. Celkem se jedná o 156 kg potravin. Pro bližší informace kontaktujte farní charitu.