Tříkrálová sbírka 2024

Potkáme se při tříkrálové sbírce, se vším, co k ní patří?

My koledníci jsme připraveni na návštěvu u Vašich domovních dveří s možností označit Váš dům křídou K+M+B+2024 /případně samolepkou s téže nápisem/ – při té můžete přispět do pokladničky z tepla domova. Platí, že v případě zájmu o návštěvu se ozvěte na tel 739031391 (Julie Adltová). Rádi k Vám s koledníky přijdeme v dohodnutý čas. V Novém Strašecí koledníky potkáte začátkem ledna 3.1.- 6.1.2024.

Koledníky také potkáte na Lánech v neděli 7.1.2024 od 16.00 při Tříkrálovém zpívání, tam je sbírka spojená se zpíváním koled a vánočních písní s Violou Richterovou a Vojtěchem Dingem.

Koledníky potkáte i v Rudě v sobotu  6. 1. 2024. Můžete přispět i zcela anonymně a to denně od 1.1. do  10.1. v kostele v NS v Lurdské jeskyňce pod věží.

A také QR platbou, která bude připsána k darům z Nového Strašecí a okolí:

V loňské sbírce se vybralo nádherných 71.668,- /Ruda 15.492,-, Lány 8.138,-, Lišany 7.929,-, Nové Strašecí 40. 109,- /Z celkové částky jsme čerpali cca 60% na nákup pracích prášků a drogerie pro rodiny, které jsou v nouzi.

Všem dárcům loňským, i těm letošním upřímně děkujeme. 

Těšíme se na Vás

Co znamená K+M+B+? Kolem slavnosti Zjevení Páně (6. ledna) se píše posvěcenou křídou na dveře domů K † M † B † nebo latinsky C † M † B † .  Není to Kašpar, Melichar a Baltazar- jména tří králů, jak některým z nás evokují začáteční písmena Tří králů. Původní text zní Christus mansionem benedicat –Kristus ať požehná tomuto domu… a to po celý rok – proto se za třetí křížek píše letopočet. Tři křížky symbolizují Nejsvětější trojici:  Otce, Syna a Ducha Svatého. Nejsou to tedy znaménka „plus“ mezi iniciály.

Děkujeme a přejeme požehnaný rok 2024