Noc kostelů 2022

To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila (Jan 1, 5).

V dnešním světě, kde je společenský kontakt považován v první řadě za epidemiologické riziko, není otevřený kostel samozřejmostí a tak můžeme být rádi, že se i letos na jeden večer kostely po celé zemi otevřou pro širokou veřejnost a nabídnou zvídavým návštěvníkům nejrůznější kulturní programy v rámci akce Noc kostelů 2022.

Není snad „Noc kostelů“ shodou okolností také alegorickým popisem současného stavu církve? Září v našich kostelích ještě stále Věčné Světlo? Nebo se tu setkáme už jen s pozlátkem, pod nímž není nic než děsivá prázdnota, stejně zoufalá, jako ideová prázdnota světa mimo Církev?

Tíživá doba přináší tíživé otázky. Odpovědi na ně získáte jedině tak, že 10. 6. (nebo i kdykoliv jindy) půjdete navštívit kostel ve vašem okolí.

Jan Rusňák

Další informace naleznete na webu Noci kostelů:

https://www.nockostelu.cz/kostel/354/