Zpráva o činnosti Farní charity Nové Strašecí

Naše charita byla založena v roce 2016 a zaměřuje se na pomoc v lokalitě Nové Strašecí a okolí, ale máme klienty i z Rakovníka, Zbečna, Hořovic a Tuchlovic. Ne všichni mají „běžné“ bydlení, někteří bydlí v sociálních bytech města, někteří v holobytech, a někteří jen v chatce v lese. Některé rodiny jsou mnohodětné a jinde jsou samotní senioři. Můžeme pomoci s dodáním základních potravin a drogerie, platbou za obědy pro děti, platbou táborů, výletů se školou, brýlí, školních pomůcek a pracovních sešitů, platbou kroužků a po domluvě i dalšího. Nikdy nedáváme našim klientů peníze. Potraviny a drogerii rozdáváme jedenkrát měsíčně. V Milostivém létu jsme pomohli s oddlužením našich klientů. Spolupracujeme se školou a městem na zjištění dalších potřebných. Nejsme charita velká, tedy neskladujeme oděvy ani nábytek, ale v případě nabídky obratem rozesíláme zprávu našim klientům. Zakládáme si na osobním kontaktu a individuálním jednání, které vychází z pojetí pětitisícového města. Zapojujeme se dvakrát ročně do Sbírky potravin, která částečně naplní náš sklad, dále přijímáme potraviny z Potravinové banky, která je nám velkou pomocí. Finanční prostředky dostáváme darem na transparentní účet, a před Velikonoci do Postních kasiček. Dlouhá léta pořádáme Tříkrálovou sbírku a podíl, který dostáváme zpět používáme na schválené projekty – nákup „velké“ drogerie, a letos na příspěvek platby tábora pro pětadvacet dětí ze sociálně slabých rodin.

Julie Adltová, tel. 739031391