Adorace u Božího hrobu

Jako každý rok, i letos je možnost ztišení v kostele v Novém Strašecí při tzv. Bdění v Getsemanské zahradě a od pátečních obřadů u Božího hrobu.

V případě zájmu se můžete zapsat zde:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bz65My8QyLBjk0naKzph5EGe9tIDRvqH5LAtMZOuO4o/edit?usp=sharing

Stačí si najít termín, zapsat se a z políčka odejít, křížkem zavřít – vždy se můžete tímto odkazem k rozpisu vrátit.

Můžete zde strávit sami čas s Pánem a rozjímat  …

Je možné i ve dvojici, skupince, rodině – podle možností a chtění

Pán řekl:  „Má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte!“   Marek 14, 34

Přeji poklidné a požehnané prožití Svatého týdne.

– Julie Adltová –