Ostatky bl. Carla Acutise – pozvánka

Milí farníci, rodiče, děti, junioři i senioři, zkrátka všichni lidé dobré vůle!

Máme jedinečnou příležitost v naší farnosti přivítat ostatky bl. Carla Acutise, patnáctiletého chlapce, který dokázal spojit moderní život naší současnosti a hluboký eucharistický život.

Setkání s ním začne v sobotu 28. ledna v 9.00 mší sv. v kapli na faře. Poté bude následovat bližší seznámení s Carlovým životem, smrtí a jeho myšlenkami.

Carlo se snažil vždy alespoň chvilku adorovat Ježíše v Eucharistii, protože byl přesvědčen, že trávit čas s Ježíšem v Eucharistii vede ke svatosti. Proto dál budeme pokračovat adorací před Nejsvětější svátostí a celé sobotní dopoledne zakončíme požehnáním.

Přijďte a prosme ho o světlo a pomoc do našich životů, abychom se i my více přivinuli k Bohu.