Slavnostní svěcení kapličky sv. Isidora v Rynholci