Poděkování všem dárcům

Jménem Farní charity Nové Strašecí bych rád poděkoval všem farníkům, kteří podpořili činnost charity formou postních kasiček. V tomto roce jste darovali celkem 8.830Kč.

I s Vaší pomocí byla takto v minulém roce rozdělena  pomoc sociálně slabým a potřebným rodinám a jedincům v našem městě a blízkém okolí.

Například, pěti  žákům ZŠ N. Strašecí byly nakoupeny učebnice, na které jim chyběly prostředky a jednomu žákovi byly poskytnuty příspěvky na obědy ve školní jídelně. Dále byly potřebným dětem rozděleny poukázky na nákup školních a psacích potřeb. Jedné rodině, která dostala nečekanou výpověď z bytu byla poskytnuta půjčka na složení kauce před pronájmem nového bytu, kterou majitel bytu požadoval. Tuto půjčku řádně splácí. Dále pravidelně rozdělujeme potravinovou pomoc dvanácti  potřebným rodinám, z čehož je 28 dětí.

Pokud ve Vašem okolí víte o někom, kdo by pomoc charity potřeboval, případně by jste se sami chtěli na činnosti charity podílet, kontaktujte kohokoliv z jejích členů.

Za Vaše dary současné i budoucí upřímné

Zaplať Pán Bůh

JUDr. Václav Stieber

ředitel Farní Charity Nové Strašecí