Čtení na dlouhé zimní večery

Vojtěch Kodet – Křesťanství a okultní praktiky

Už jste se někdy sami sebe ptali, zda můžete poslat dítě do školky na oslavu Halloweenu? Zda je s křesťanstvím slučitelná jóga, homeopatie nebo zen-buddhistická meditace? A co čerpání energie z vesmíru, objímání stromů nebo sebepoznávání pomocí eneagramu? Pokud ano, ale nenašli jste nikde uspokojivou odpověď, pak vám kniha „Křesťanství a okultní praktiky“ z pera bývalého exorcisty otce Vojtěcha Kodeta zajisté přijde vhod.

V dnešní zmatené době, kdy se můžeme setkat s pojmy jako „křesťanské mandaly“ nebo „křesťanské praktikování eneagramu“, kdy je relativismus, před kterým varoval emeritní papež Benedikt XVI., považován za vrcholnou Toleranci, a vyznávání jediné Pravdy naopak za nesnášenlivost, je knížka otce Vojtěcha velmi dobrou mapou k projití zaminovaným územím.

Ve třech tematických okruzích se autor zabývá zdravím těla i duše, magií a okultismem a mimokřesťanskými náboženstvími a s nimi souvisejícími svátky. Vojtěch Kodet odpovídá na otázky, které dostal od konkrétních lidí. U každé otázky nejprve stručně objasňuje podstatu daného fenoménu, jeho historický původ, duchovní pozadí a motivaci lidí k jeho využívání. Odpovědi jsou přehledné, jasné, stručné, jsou postavené na učení Církve, církevních otců a Písmu svatém, které autor v odpovědích hojně cituje. Pro dokreslení problematiky využívá i svoji osobní zkušenost coby dlouholetého exorcisty.

Knížečka je tenká, díky čemuž se jí nelekne ani člověk, který není vášnivý čtenář. Nicméně, někdy je stručnost na škodu a vyvolává více otázek než odpovědí. Zvlášť u témat, na která nepanuje mezi věřícími a pohříchu ani mezi kněžími shoda. Pak má čtenář v zásadě dvě možnosti – buď se rozhodne, že autor je pro něj dostatečně velkou duchovní autoritou a s ohledem na jeho letitou zkušenost přijme prezentovaný názor, nebo bude pokračovat ve studiu z dalších zdrojů. K tomuto účelu je na konci knihy seznam doporučené literatury k dalšímu samostudiu. Především (ale nikoliv pouze) jde o oficiální církevní dokumenty z dílny biskupských konferencí, mezinárodní teologické komise nebo papežské rady pro mezináboženský dialog.

Cílem knihy zajisté není čtenáře k smrti vyděsit, jako spíše mu otevřít oči, aby začal být vnímavý a obezřetný vůči valící se záplavě duchovních směrů, které v dnešní neopohanské Evropě vesele bují a nerušeně na nás útočí z veřejného prostoru, médií, billboardů, ale i učebních osnov nebo dětských pořadů. Slovy svatého Petra: „Buďte střízliví a bděte, protože váš protivník ďábel jako řvoucí lev obchází a hledá, koho by mohl zhltnout. Postavte se proti němu, silní vírou…“ (1Petr 5; 8-9).

Možná někoho při čtení této recenze napadne, že diskutovaná kniha a snad i tato recenze jsou dílem jakéhosi bigotního katolického fanatika, tridentského konzervativce, který zaspal dobu a marně vzdoruje současnému duchu Velké ekumeny, prosazované moderními pokrokovými filozofy a kněžími, jež jsou zahrnováni přízní davů, pozorností médií a Tempeltonovými cenami. Možná. Možná je to jen vzpoura jednoho zklamaného starce. Ale dost možná je to hlas volajícího na poušti.

Jedno je však jisté. V Písmu svatém nečteme nic o kompromisech, toleranci nebo přibližování se na půl cesty k pohanským modlám. Pokud chceme jít ve stopách Panny Marie za Kristem, pak není v našem životě pro nějaké přivírání očí místo a v otázkách víry bychom slovo kompromis měli nekompromisně vyhostit ze svého slovníku.

Na závěr bych si vypůjčila úryvek z knihy K jádru křesťanství od C.S. Lewise, autora Letopisů Narnie a blízkého přítele J.R.R. Tolkiena, který je považován za jednoho z nejvýznamnějších křesťanských apologetů 20. století.

Určitě mi někdo položí otázku: „Vy se ještě dneska chcete bavit o nějakých ďáblech – o rohatých čertech s kopyty a o podobných věcech?“ Nevím přesně, co s tím mají společného slova „ještě dneska“. A nebudu trvat na těch rozích a kopytech. Ale jinak má odpověď zní: „Ano, jistě.“ Netvrdím, že vím, jak ďábel vypadá navenek. Pokud by ho někdo toužil blíže poznat, řekl bych mu: „Nemějte obavy. Pokud po tom opravdu toužíte, jistě se vám to podaří. Zda se Vám to bude líbit, je jiná otázka.“

-OR-

Několik výtisků knihy máme k dispozici k zapůjčení. Stačí napsat e-mail na: rusnaja1@gmail.com

Název:Křesťanství a okultní praktiky
Autor:Vojtěch Kodet
Nakladatel:Karmelitánské nakladatelství
Rok vydání:2019
Počet stran:128

Knihu je také možné zakoupit například zde:

https://www.ikarmel.cz/produkt/krestanstvi-a-okultni-praktiky