Sbírka z misijní neděle

Výtěžek sbírky z misijní neděle činil  6 540 Kč.

Peníze byly odeslány na Papežské misijní dílo dětí, které je zaměřeno na podporu a rozvoj dětí v misiích, které trpí nedostatkem jídla, zdravotní péče, jsou ohrožovány násilím a je pro ně obtížně dostupné základní vzdělání.

Všem dárcům děkujeme.