Svátost biřmování

  Na podzim nového roku to budou už tři léta, kdy někteří naši farníci přijali svátost biřmování. Předběžný průzkum ukázal, že nazrál čas nabídnout tuto svátost dalším dorůstajícím farníkům. První setkání zájemců se bude konat v neděli 14. ledna v 16.30 hodin na faře. Domluvíme se na systému přípravy a pana biskupa bych pozval na podzim 2024 aby svátost udělil.

 Biřmování je svátost křesťanské dospělosti, předpokládá tedy rozumný a zodpovědný souhlas s křesťanským životem podle evangelia. Z toho vyplývá dolní hranice věku kolem 15 let, horní hranice omezena není. Posilu Ducha svatého potřebujeme v každém věku.

o. Martin