Výsledky voleb do pastorační rady

Přinášíme výsledky voleb do pastorační rady naší farnosti. Byli zvoleni tito tři kandidáti:

Dalšími členy pastorační rady jsou z titulu své funkce:

Všem členům rady gratulujeme a přejeme dary Ducha svatého do služby farnímu společenství. První setkání nové rady bude svoláno knězem během července.