Milostivé léto – odpuštění poplatků za exekuce

Akce Milostivé léto představuje jedinečnou možnost zbavit se legálně poplatků a penále ze soudních exekucí na dluzích státním institucím, městu, zdravotním pojišťovnám….

Nutné je váš plán oznámit exekutorovi, nechat si vyčíslit částku dluhu-jistiny, tu následně zaplatit i s jediným poplatkem 908 Kč. To vše je potřeba stihnout do 28.1.2022. Platné podle části druhé čl. IV bodu 25 zákona č. 286/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (využití tzv. milostivého léta).

Chcete-li pomoci se zasláním žádosti kontaktujte Charitu Nové Strašecí:

Julie Adltová, tel. 739 031 391

Odpuštění poplatků se ale netýká všech, i přes to se  k akci Milostivé léto již připojila například KB, Česká Spořitelna, Airbank, Moneta atd. Obvykle se přidávají také úvěrové společnosti ze stejné finanční skupiny jako je banka. Dluhy lze tedy za výhodnějších podmínek splatit i u společností jako je Home Credit, ESSOX a další.