Setkání dětí ve Slaném

Vy jste sůl země“ (Mt 5,13)

Papežské misijní dílo dětí ve spolupráci s farností a klášterem bosých karmelitánů

srdečně zvou na Misijní setkání (nejen) dětí

8. října 2022 ve Slaném

PROGRAM:

9:45 mše sv. v kostele sv. Gotharda

Oběd z vlastních zdrojů v klášteře karmelitánů

Odpolední program ve skupinách: putování na Slánskou horu s Pauline Jaricot, putování za osobnostmi Slaného, společné hry na zahradě

Sraz: 8:30 na autobusové zastávce ul. Palackého v N. Strašecí

S sebou: drobné kapesné, jídlo, pití a dobrou náladu 🙂

Příjezd: 16:23 do N. Strašecí

Zájemci se mohou hlásit Kláře Baslíkové (klara.baslikova@zsnovestraseci.cz, tel.731 604 069).